2 lutego 2022 r.

 

Sejm RP uznał, że kierowca transportu międzynarodowego, w momencie przekroczenia granicy RP nie jest w podróży służbowej. Twierdzenie, że jest to wynik Dyrektywy UE jest mocno przesadzone.

Tym samym w ubezpieczeniach społecznych kierowcy transportu międzynarodowego będziemy mieli pewnego rodzaju dualizm. Z jednej strony we wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia A1 ten kierwoca będzie traktowany jako osoba wykonująca naprzemiennie pracę w co najmniej dwóch krajach UE, a z drugiej stronie nalezy naliczać składkę na ubezpieczenia społeczne jak za pracownika delegowanego, którym tak naprawdę nie jest.

Ustalając podstawę wymiaru składki, w sposób ustalony dla pracownika delegowanego,  nalezy pamiętać o wyłączeniu z tej podstawy części przychodu kierowcy, ale po spełnieniu określonych warunków. W sytuacji gdy kierowca spełnia warunki to możemy odliczyć hipotetyczne diety, ale wówczas nie może to być kwota niższa niż 5922 zł

21 maja 2022 r.

 

W Sejmie RP procedowana jest nowelizacja przepisów nazywanych Polski Ład.

Od 1 lipca 2022 r. planowane jest zmniejszenie stopy procentowej podatku dochodowego z 17% na 12% przy jednoczesnej likwidacji ulgi dla klasy średniej. Tym samym osoby prowadzące pozarolniczą działalność opodatkowaną według skali odniosą podobno "korzyść" finansową polegającą na zmniejszeniu obciążenia podatkowego. Aby przedsiębiorcy opodatkowani w innej formie mieli też "korzyść" ze zmiany przepisów podatkowych w projekcie są zapisane zmiany:

dla opodatkowanych liniowo - możliwość po zakończeniu roku podatkowego na wsteczną zmianę za cały 2022 r. formy opodatkowania, ale wyłącznie na progresywną metodę (według skali). Zmiana łącznie ze sposobem naliczania składki zdrowotnej (z 4,9% na 9%). Ponadto będzie możliwość ujmowania w koszty zapłaconej od stycznia do grudnia 2022 r. składki zdrowotnej, ale z ograniczeniem rocznym do 8700zł. 

dla opodatkowanych ryczałtem od przychodów - możliwość zmiany formy opodatkowania już od 1 lipca 2022 r. na pozostałe 6 miesięcy tego roku (nie wstecznie) lub po zakończeniu roku podatkowego za cały 2022 r. Zmiana wyłącznie na zasady ogólne według skali. Dodatkowo ryczałtowiec może pomniejszać przychód o 1/2 zapłaconej składki zdrowotnej od stycznia 2022 r.

dla opodatkowanych na karcie podatkowej - możliwość pomniejszania podatku wymierzonego kartą o kwotę stanowiącą 19% składki zdrowotne

Aktualności

14 kwietnia 2022 r.

 

Weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących naliczania składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opodatkowani według zasad ogólnych metodą progresywną lub liniową, naliczają i opłacają składkę zdrowotna od dochodu z tej działalności osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest naliczana składka. Wprowadzona zmiana przybliżyła dochód stanowiący podstawę wymiaru składki zdrowotnej do dochodu ustalonego do celów podatkowych.

Zmiana dotyczy różnic remanentowych oraz sprzedaży składnika majątkowego:

- należy już uwzględniać wpływ na wysokość dochodu różnić remanentowych, z tym że w roku 2022, jeżeli różnica remanentowa powodowałaby wzrost dochodu, to można tej różnicy nie uwzględniać,

- sprzedaż składnika majątkowego należy traktować do składki zdrowotnej dokładnie tak samo jak do celów podatkowych, z wyłączeniem sytuacji gdy składnik był zakupiony przed 1 styczniem 2022 r. Wówczas po sprzedaży mającej miejsce po 1 styczniu 2022 r. nie bierzemy pod uwagę dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. 

 

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Targowa 18/922

25-520 Kielce

ekspert@doradzamozus.pl

+48 662 697 472

Kontakt