Ustawodawca nałożył na płatników składek obowiązek realizacji wielu zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy ulegają częstym zmianom, przepisy nie są jednoznaczne, co powoduje różne interpretacje. Obrazuje to chociażby niejednolite orzecznictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji często staje przed trudnym wyborem jak postąpić, mając świadomość, że zły wybór niesie za sobą konsekwencje finansowe. 

Posiadana wiedza i doświadczenie nabyte na stanowisku inspektora kontroli i zastępcy dyrektora d/s dochodów pozwala zaoferować usługę przeprowadzenia audytu w zakresie obowiązków płatnika składek, wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Takie działanie pozwoli skutecznie wyeliminować błędy mogące powodować poważne konsekwencje finansowe, oraz umożliwi podjęcie działań naprawczych i zapobiegawczych w obszarach wskazanych jako narażonych na ryzyko nieprawidłowości.

 

Audyt przeprowadzany jest w identycznym zakresie jak kontrole ZUS, czyli:

 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;

 • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS;

 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

 

Audyt przeprowadzany jest na podstawie takich samych dokumentów jakich będzie żądał inspektor kontroli ZUS, czyli m.in.:

 • regulamin wynagrodzeń,

 • konta księgowe,

 • akta osobowe,

 • umowy cywilnoprawne,

 • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS.

 

Wykonując audyt, sprawdzam prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, czyli czy prawidłowo został ustalony obowiązek ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowo weryfikuję wszystkie umowy cywilnoprawne, szczególnie umowy o dzieło, dokonując oceny prawidłowości ich zawarcia i skutków jakie rodzą w sferze obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Obszar świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz z ubezpieczenia wypadkowego również jest narażony na ryzyko nieprawidłowego ustalania prawa i wysokości tych świadczeń.

W przypadku płatników ubiegających się w ZUS o zaświadczenia A1 dla pracowników wykonujących pracę w innym kraju UE i EOG zakres audytu obejmuje zagadnienia z tym związane.

W przypadku delegowania pracowników sprawdzane jest spełnienie warunków takich jak:

 • obroty w Polsce

 • struktura zatrudnienia

 • umowy i kontrakty

 • miejsce wykonywania pracy

 • zastępowanie

W przypadku wykonywania pracy w dwóch lub więcej krajach UE i EOG sprawdzanie jest spełnienie warunków takich jak np. naprzemienność pracy i brak marginalności.

 

Zakres audytu można indywidualnie dopasować do potrzeb i oczekiwań płatnika składek. Audyt może być realizowany wraz z ustalonym zakresem doradztwa oraz szkoleniem dla pracowników kadrowych i płacowych, ustalających obowiązek podlegania i podstawy wymiaru składek. 

Audyt

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Targowa 18/922

25-520 Kielce

ekspert@doradzamozus.pl

+48 662 697 472

Kontakt