Oferta

Szkolenia

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych nadmiernie często są zmieniane. Jakość przepisów prawa również nie należy do najlepszych. Z tego powodu konieczne jest ciągłe śledzenie zmian w tym zakresie, znajomość interpretacji i wyjaśnień ZUS poszczególnych przepisów. Organizowane przeze mnie szkolenia są pomocne zarówno w zdobywaniu wiedzy od podstaw, jak i w zakresie aktualizacji wiedzy już posiadanej. Szkolenia prowadzę w różnych formach, a zakres przedmiotowy może być również dobierany indywidualnie do potrzeb osób zainteresowanych.

 

Udział w szkoleniu prowadzonym przez profesjonalnego wykładowcę, posiadającego zasób wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne, to sposób na dotrzymywanie kroku szybko zmieniającej się sytuacji prawnej.

Audyt

Jako płatnik składek masz obowiązek realizacji wielu zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prawidłowość realizacji jest cyklicznie i systematycznie sprawdzana przez ZUS poprzez przeprowadzane kontrole. Posiadana wiedza w zakresie realizowanych przez płatnika zadań i umiejętności praktyczne to oferta mojej usługi. Przeprowadzenie działań wyprzedzających kontrolę ZUS umożliwi wcześniejsze wyeliminowanie błędów, wskaże zagadnienia mogące stanowić zagrożenie powstania nieprawidłowości, zminimalizuje ponoszone koszty nieprawidłowości stwierdzonych w drodze kontroli ZUS.

 

Działania audytowe przed kontrolą ZUS to inwestycja w minimalizację finansowych następstw nieprawidłowości ustalonych w drodze kontroli ZUS.

 

Doradztwo

Nie wiesz do jakich ubezpieczeń należy zgłosić ubezpieczonego, od jakiej kwoty liczyć składki, czy masz prawo do ulg w naliczaniu składek, czy umowa cywilnoprawna rodzi obowiązek ubezpieczeń, czy kontrakt menedżerski jest tytułem do ubezpieczeń - zadzwoń lub napisz do mnie.

 

Jeżeli jesteś dłużnikiem wobec ZUS to zadajesz pytanie jak zminimalizować koszty obsługi zaległości z tytułu składek, czy możliwe jest zmniejszenie zadłużenia poprzez jego częściowe lub całkowite umorzenie, jak zmniejszyć dotkliwość trwających działań egzekucyjnych, jak ubiegać się o ulgę w opłacaniu składek - zadzwoń lub napisz do mnie.

 

Otrzymałeś decyzję z ZUS w zakresie podlegania lub wyłączenia z ubezpieczeń, ustalenia podstawy wymiaru, określającą zadłużenie albo przenoszącą na Ciebie odpowiedzialność za zadłużenie i nie wiesz czy zasadne jest składanie odwołania, czy możliwe jest uwolnienie się od zadłużenia, nie wiesz jak napisać i co napisać w odwołaniu od tej decyzji - zadzwoń lub napisz do mnie.

 

Wyjeżdżasz w celach zarobkowych lub wysyłasz pracowników do pracy w innym kraju UE i EOG, i nie wiesz jakie ustawodawstwo będzie mieć zastosowanie - zadzwoń lub napisz do mnie.

 

Jeżeli masz pytanie lub wątpliwość w wyżej wymienionych zagadnieniach lub innych niewymienionych, to koniecznie skorzystaj z profesjonalnej porady.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Targowa 18/922

25-520 Kielce

ekspert@doradzamozus.pl

+48 662 697 472

Kontakt